Důležité info:

Ve středu 18. září se konají celoškolní třídní schůzky pro všechny rodiče společně na budově Dobrovského od 14:30 hod.

Škola

Výchovně vzdělávací proces naší školy probíhá ve třech budovách. V budově na nám. A. Jiráska 140, kterou má škola v pronájmu od města Lanškroun, ředitelství má sepsanou smlouvu o nájmu a městu Lanškroun platí každoročně nájem za budovu. Druhá budova je majetkem zřizovatele školy Pardubického kraje. K druhé budově a přilehlému pozemku má škola právo hospodaření, které je uvedeno ve zřizovací listině. Škola má v pronájmu přilehlý pozemek od města. Tento pozemek je využíván jako školní pozemek a pro činnost školní družiny. Třetí budova je rovněž majetkem zřizovatele školy Pardubického kraje. K této budově je rozlehlý pozemek, který je využíván pro vzdělávací a výchovnou činnost dětí a žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. V budově na ul. Olbrachtova 206 probíhá výuka v 5 učebnách. V této budově je školní výdejna obědů.

 

Budova nám. A. Jiráska 140
Budova nám. A. Jiráska 140

 

Budova na ul. Dobrovského
Budova na ul. Dobrovského

Budova na nám. A. Jiráska má 9 učeben. Každá kmenová třída má svou učebnu. Škola má počítačovou učebnu, ve které disponuje 7 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem. Ve škole je vytvořena lokální počítačová síť využívají včichni zaměstnanci školy. Vyučující mají možnost pomocí výukových programů a internetu ještě více naplňovat kognitivní, afektivní a psychomotorické cíle výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Další místnost v budově je vyhraněna pro výuku domácích prací. V přízemí školy je umístěna šatna, kotelna a nevelký sklep. Škola má dva kabinety – v jednom je sklad učebnic, ve druhém pomůcky pro všechny předměty. Nadále nám však chybí prostory pro další kabinet, ve kterém by byly umístěny pomůcky, které jsou nyní volně po chodbách (např. obrazy).

V budově na ul. Dobrovského je 7 učeben, v 5 probíhá výuka vzdělávacích předmětů. V další je umístěna malá tělocvična, která slouží především pro žáky I. stupně naší školy. V další místnosti je umístěna školní družina. K této budově patří již výše jmenované pozemky a přístavek, ve kterém byla zrekonstruována dílna. Zde se mohou plnit osnovy pracovního vyučování – dílenské práce. Na pozemku bylo vybudováno školní hřiště a doskočiště.

 

Zřizovatel školy: Pardubický kraj

Druh organizace: Příspěvková organizace

Součástí školy jsou:

Základní škola  zřízená dle § 16 odst. 9 šk. Zákona

Základní škola

Základní škola speciální

Školní družina

Školní jídelna-výdejna

IČ: 708 46 944

REDIZO školy: 600 024 733

Provozní doba

Pondělí 7:30 – 16:00 hod.
Úterý 7:30 – 16:00 hod.
Středa 7:30 – 16:00 hod.
Čtvrtek 7:30 – 16:00 hod.
Pátek 7:30 – 16:00 hod.

(pokud není stanoveno jinak)

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.