Projekt ESF – OP VK 2

Realizace projektu ESF – OP VK 2 – „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“

V říjnu 2010 zahájil realizaci projekt z OP VK „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“. Škole se tak podařilo získat další dotaci z ESF a státního rozpočtu ČR ve výši 2,41 milionu Kč, díky níž si škola pomohla k modernímu IT vybavení – byly zakoupeny notebooky, 2 interaktivní tabule s příslušenstvím, přenosný dataprojektor, flash disky, dále byla v průběhu realizace projektu zakoupena odborná literatura, interaktivní učebnice a výukové programy. 15 pedagogů bylo proškoleno pro práci s interaktivní tabulí, 9 pedagogů získalo osvědčení o absolvování školení pro práci s programy Zoner Calisto a stříhání videa a filmů. 7 tvůrců vzdělávacích pomůcek vytvářelo interaktivní Smart a PowerPointové prezentace do výuky, celkem bylo vytvořeno 170 interaktivních prezentací, včetně 49 pracovních listů k vybraným prezentacím. Realizace projektu končí v červnu 2012.

Cílová skupina žáků společně s tvůrci prezentací absolvovala také 6 exkurzí, v rámci nichž byly vybrané prezentace ověřeny přímo v praktickém životě. CS ověřovala 6 prezentací, a to v předmětech Vo, AJ, P, Z, F, Hv na II. stupni a ČJ, Prv, Vl, Př na I. stupni. Projektoví žáci a učitelé navštívili hlavní město a některé jeho památky, hvězdárnu v Hradci Králové, přečerpávací elektrárnu v Dlouhých Stráních (viz fotografie), Arboretum v Bílé Lhotě a zámek Bouzov, zámek a Smetanův dům v Litomyšli, a také ZOO v Olomouci. Vybrané vytvořené interaktivní prezentace si takto přirozeným způsobem mohli žáci ověřit a „ohmatat“ přímo u zdroje, v realitě, odnesli si nové poznatky, které díky této praktické formě přímého prožitku si budou lépe vybavovat a aplikovat.

V rámci udržitelnosti projektu byly vytvořené interaktivní prezentace aktualizovány a nadále ve výuce využívány, stejně tak zakoupené PC vybavení, interaktivní tabule, učebnice, literatura a výukové programy. Pedagogové své nabyté poznatky s prací s multimediální technikou aplikují v rámci interaktivní výuky.

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.