Kritéria pro přijetí do školní družiny

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity školní družiny – 37 žáků.

Věk účastníků (od nejmladších účastníků):

6 let – 4 body

7 let – 3 body

8 let – 2 body

9 let – 1 bod

Ročník, který žák navštěvuje:

přípravná třída – 4 body

1. ročník – 3 body

2. ročník – 2 body

3. ročník – 1 bod

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.