Projekt ESF – OP VK 3

Projekt ESF – OP VK 3 – „Škola pro všechny“

Tři školní roky probíhala v ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace projektu Škola pro všechny, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu bylo umožnění rovných příležitostí dětí a žáků školy pro jejich další uplatnění v běžném životě, a to netradiční formou – prostřednictvím realizace terapií ve výuce i mimo výuku.

V kalendářním roce 2016 skončila udržitelnost projektu Škola pro všechny. Co vše nám realizace projektu a její následná dvouletá udržitelnost přinesla?

Realizací projektu škola získala operativní asistentku, která se po dobu výuky věnovala žákům v logopedické třídě a po výuce dopomáhala jednotlivým terapeutkám a terapeutovi při terapiích. Dále se díky realizaci projektu vzdělávalo 5 speciálních pedagožek školy v oblasti terapií: 2 pedagožky studovaly muzikoterapii, 2 pedagožky specializační studium logopedie ve školství a 1 pedagožka studovala arteterapii/artefiletiku.

Terapeutické aktivity probíhaly v rámci udržitelnosti projektu jako průběžná součást výuky. Během roku 2016 byly zrealizovány 2 projektové dny, během nichž se uskutečnily canisterapeutické, ergoterapeutické, muzikoterapeutické a arteterapeutické aktivity. Speciální pedagogové, kteří se vzdělávali v terapiích, využívali během roku své nabyté praktické zkušenosti v rámci výuky, dále předávali své zkušenosti ze studia také kolegům ve škole. Keramické a arteterapeutické výrobky vytvořené při ergoterapii v keramické dílně a v rámci arteterapeutických aktivit zdobí výstavy ve škole či na poště. Do školy na projektové dny docházela canisterapeutka se dvěma pejsky. V rámci muzikoterapeutických aktivit děti a žáci nacvičili vystoupení s využitím muzikoterapeutických nástrojů. S tímto vystoupením se prezentovali v Moravské Třebové na přehlídce divadel, zvané Kukátko. Zakoupené muzikoterapeutické nástroje využívali pedagogové ve výuce hudební výchovy, logopedie i při nácviku vánočních a divadelních vystoupení, vytvořené výstupy – terapeutické prezentace do ergoterapie, arteterapie a logopedické terapie byly v průběhu udržitelnosti využívány přímo ve výuce. Při logopedické terapii jsou plně využívány zakoupené logo pomůcky a dále jsou a budou využívány zakoupené odborné knihy ke studiu a využití v logopedické terapii obou logopedek.

Nadšení dětí a žáků z realizace projektových dní posuďte sami z přiložených fotografií.

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.