Důležité info:

Zápis k povinné školní docházce proběhne 15. 4. 2020 od 13:00 do 15:00 hod v budově školy na nám. A. Jiráska 140. Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí ve škole. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. školského zákona, kterými jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, konkrétní základní školu, podpis osoby, která žádost podává Rodiče mohou doručit přihlášku následujícími způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou, osobní podání, Na webových stránkách školy je v dokumentech uložena Žádost k zápisu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad školní docházky, vyplní si Žádost o odklad školní docházky, která je uvedena rovněž na webových stránkách školy.

Projekty

Naše škola se může právem nazývat projektovou školou. Mimo menších projektů – grantů Pardubického kraje a MŠMT, od roku 2006 průběžně vedení školy ve spolupráci s pedagogickým sborem píše a realizuje projekty, hrazené z ESF a státního rozpočtu.

Zde nabízíme přehled a podrobné informace o všech realizovaných projektech:

Projekt ESF – OP VK 1 – „Komplexní péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

Projekt ESF – OP VK 2 – „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“

Projekt ESF – OP VK 3 – „Škola pro všechny“

Projekt ESF – OP VK 1.4 EU – peníze školám – „Inovace výuky“

Projekt ESF – OP VK, výzva č. 57 – „Technické dovednosti u žáků s SVP“

Projekt ESF – OP VVV 1 – „Škola jinak“

Projekt ESF – OP VVV 2 – „Škola jinak II“

 

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.