Výchovné poradenství

V naší škole působí jako výchovná poradkyně Mgr. Marta Olivová.

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:00 hod. a 14:00 – 14:30 hod.

Kontaktovat výchovnou poradkyni můžete na telefonním čísle:

sborovna: +420 702 235 192, budova nám. A. Jiráska 140

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodikem prevence a školní psycholožkou. Společně vytvářejí školní poradenské pracoviště, ve kterém nabízejí poradenské služby žákům, jejich rodičům i pracovníkům školy. Výchovná poradkyně se zaměřuje především na kariérové poradenství. Dále spolupracuje s třídními učiteli při práci s žáky a dětmi ohroženými školním neúspěchem. Účastní se jednání s rodiči.

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.