Důležité info:

Ředitelka školy přijme asistenta pedagoga ve výši úvazku 0,75 + vychovatele do ŠD u žáků se středně těžkým a těžkým mentálním, případně vícenásobným postižením s kvalifikací pedagog volného času, obor speciální pedagogika. Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Hana Minářová – tel. kontakt 605 306 474.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy: Mgr. Hana Minářová

Zástupce ředitelky: Mgr. Jarmila Nováková

 

Třídní učitelé:

Naděžda Štefková

Jitka Palková

Mgr. Jaromíra Celá

Mgr. Ivana Plisková

Mgr. Ilona Bůžková

Mgr. Simona Chadimová

Mgr. Andrea Bidmonová

Mgr. Marta Olivová

Mgr. Eva Chvojková

Mgr. Jana Kupsová

Mgr. Libuše Paščenková

Bc. Dana Flassigová

Mgr. Hana Šilarová

Pavel Janko

Mgr. Michaela Simandlová

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Jitka Ottová

Mgr. Květoslava Štěpánková

Pedagogičtí asistenti:

Zdeňka Zárubová

Bc. Zuzana Herzogová

Alžběta Knápková

Dana Procházková

Ludmila Buďová

Jana Tomešová

Marta Fliegerová

Jarmila Langrová

Monika Kárníková, DiS.

Olga Klimešová

Renáta Kristková

Vlasta Dudková

Dita Švecová

Petr Dušek

Petra Ješinová

Bc. Vladimíra Skalická

 

Školník – Miloš Vávra

Hospodářka školy – Jana Sedláčková

Uklízečky – Gabriela Slouková, Eva Vinterová, Ludmila Dušková

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.