Důležité info:

Ředitelka školy přijme asistenta pedagoga ve výši úvazku 0,75 + vychovatele do ŠD u žáků se středně těžkým a těžkým mentálním, případně vícenásobným postižením s kvalifikací pedagog volného času, obor speciální pedagogika. Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Hana Minářová – tel. kontakt 605 306 474.

Třídy

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
Přípravná třída 1 Naděžda Štefková  Zdeňka Zárubová
Přípravná třída 2 Jitka Palková Bc. Zuzana Herzogová
Logopedická třída 1.A, 4. A Mgr. Jaromíra Celá Alžběta Knápková, Dana Procházková
Logopedická třída 2. A, 3. A, 5. A Mgr. Ivana Plisková Vlasta Dudková
1., 2., 3. ročník Mgr. Ilona Bůžková Jana Tomešová, Ludmila Buďová
4., 5. ročník Mgr. Simona Chadimová
6., 7. ročník Mgr. Andrea Bidmonová Marta Fliegerová, Jarmila Langrová
8., 9. ročník Mgr. Marta Olivová M. Kárníková, DiS., Olga Klimešová
6. a, 7. A, 8.A Mgr. Eva Chvojková Renáta Kristková
I. P Mgr. Jana Kupsová Dita Švecová
II. P Mgr. Libuše Paščenková
III. P Bc. Dana Flassigová osobní asistentka Jana Štěpánková Zárubová
1.A Mgr. Michaela Simandlová Bc. Vladimíra Skalická
I. RH Mgr. Hana Šilarová, Pavel Janko Petr Dušek, Petra Ješinová

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.