ICT, EVVO, prevence

Školní preventivní strategie

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 21291/2010-28. Dokument obsahující školní preventivní program si můžete stáhnout zde a přílohu zde.

 

ICT – Informační a komunikační technologie

ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Zde si můžete stáhnout ICT plán naší školy, který jsme připravili na školní rok 2019/2020.

 

 

EVVO – Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

EVVO v sobě zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních v rámci volnočasových aktivit i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců zaměřené na oblast životního prostředí. V rámci EVVO je akcentováno hlavně poznávání životního prostředí člověka, a to jak přírodního tak umělého, uvědomování si nutnosti zachování základních a nezbytných podmínek života a poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Zde si můžete stáhnout EVVO plán naší školy na školní rok 2019/2020.

Den Země

ZŠ Lanškroun se vydala 21. 4. 2016 na pozorovací procházku okolo lanškrounských rybníků. Jejich úkolem bylo pozorovat a správně vyplnit pracovní list, který byl zaměřen na ekologii a přírodu Lanškrounu.

Projekt Zdravá strava bez chemie

Děti z 5. a 2. ročníku se zúčastnily projektu Zdravá strava bez chemie, který nám přijela prezentovat paní Leona Kysilková. Cílem dvou příjemných hodin bylo ukázat dětem možnosti, jak snadno (vlastními silami) vytvořit zdravé a chutné pokrmy. Pro některé bylo překvapením, že i z méně známých a oblíbených potravin se dá vytvořit velmi chutný pokrm. A tak velký úspěch slavila například avokádová, čočková pomazánka a těstovinový salát s cizrnou. Možná někteří z nich již doma vyzkoušeli nové recepty a překvapili své okolí svou šikovností.

Projekt „Ovoce do škol“ 26.1.2016

Exotická bedýnka lákavého ovoce, obsahující ananas, pomelo, granátová jablka, mango, žlutý meloun a limety z jižních zemí, zachutnala našim dětem :-). Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“.

S Lesy ČR kolem lanškrounských rybníků

10. 9. 2015 proběhla na druhém stupni ZŠ vycházka společně s odborníky z Lesů ČR. Žáci byli aktivně zapojeni do diskuze, zodpovídali na otázky lesníků, jak se starat o les, co stromy narušuje a jak o les pečovat.

Projekt „Pozorujeme přírodu“

Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole uskuteční nový projekt s názvem „Pozorujeme přírodu“, na který jsme získali grant ve výši 70 000Kč od Ministerstva životního prostředí. Co nám projekt přinese nového? Pořízeny budou hnízdiště a krmítka pro volně žijící živočichy, naučná tabule dřevin, nádrž na sběr dešťové vody, dřevěné stoly s lavicemi, semena a sazenice pro pěstitelské činnosti dětí. Naše školní zahrada se stane skutečnou přírodní učebnou, kde místo učebnic a obrázků bude možné pozorovat přírodu samotnou. V úterý 18. 6. 2013 se již tradičně na školní zahradě konala přehlídka prací žáků s názvem „Zahradní slavnost“, která využila nově upravené prostory školní zahrady z projektu EVVO „Pozorujeme přírodu“, viz fotogalerie.

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.