Dokumenty

Školní řád

Žádost k zápisu povinné školní docházky

Dotazník k zápisu do 1. třídy základní školy

Žádost o přijetí do přípravného stupně

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok

Výroční zpráva o hospodaření školy

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.