Povánoční překvapení pro žáky

V novém roce u nás ve škole pokračovalo pro žáky povánoční překvapení. Navštívila nás slečna Widye z Indonésie.

Měla připravenou prezentaci, během které se žáci dozvěděli o krásách indonésských ostrovů, jídle, tanci a dalších tradicích tamního obyvatelstva. Zavedli jsme řeč i na nebezpečí činných sopek a tsunami.

Po celou dobu hovořila plynně velmi srozumitelnou angličtinou, takže si i někteří žáci zopakovali anglická slovíčka. Vzhledem k tomu, že sama chce být paní učitelkou, tak se snažila naučit žáky počítat v indonéšštině a mluvila na žáky i úředním jazykem Indonésie -Bahasou.

Pro naše žáky byla celá beseda velmi naučná, udělali si představu o jiném světadílu a kromě toho se zdokonalili v cizím jazyce, navíc měli možnost slyšet také v naší zemi méně známou rodilou indonéšštinu.

Mgr. Hana Minářová – ředitelka školy

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.