Logopedie pro veřejnost

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. V logopedickém poradenství se setkáváme s opožděným vývojem řeči, dyslalií, vývojovou dysfázií a dalšími narušeními komunikační schopnosti, jako je koktavost, brebtavost a jiné. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí.

Máte doma dítko v předškolním či školním věku a potřebujete se ujistit, že jeho řečový vývoj probíhá bez problémů? Naše odborná logopedická péče je zaměřena na logopedickou intervenci, tedy diagnostiku (zjištění aktuálního stavu řečového vývoje), a v případě zjištění potřeby následně poskytujeme logopedickou péči ve formě terapie poruch komunikace pro děti i žáky. Logopedickou intervenci dále nabízíme také dospělým s narušenou komunikační schopností.

 

Logopedické poradenství pro veřejnost provádějí dvě erudované školské logopedky:

Mgr. Hana Minářová, MBA – každé úterý od 13 hod do 16 hod

Mgr. Jarmila Nováková – každé pondělí od 13 hod do 16 hod

Logopedické poradenství probíhá od října do května, je třeba se objednat na telefonním čísle +420 605 306 474 u hospodářky školy, paní Jany Sedláčkové.

Provozní doba

Pondělí 13:00 – 16:00 hod.
Úterý 13:00 – 16:00 hod.

(pokud není stanoveno jinak)

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.