Aktuality

Aktuální informace!

Vážení rodiče. Naše škola je otevřená od 2. 6. 2020 pro žáky 1. stupně ( budovy na nám. A. Jiráska, Dobrovského 63) a žáky ve speciální škole (budova

Více

Informace ohledně PPP a SPC Kamínek v Ústí nad Orlicí

PRACOVIŠTĚ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ BUDOU Z ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE PARDUBICKÉHO KRAJE POSTUPNĚ OTEVÍRÁNA OD 11. 5. 2020. Rovněž bude otevřené Speciálně pedagogické centrum Kamínek v Ústí nad Orlicí.

Více

Učivo na doma

Přípravné třídy PT1, PT2 1.A, 2. A, 2. ročník – Mgr. Simona Chadimová 1. A, 2. A, 5. A – Mgr. Jaromíra Celá 4., 7. ročník – Mgr.

Více

Tipy na procvičování učiva

Učení doma Učebnice online   Další zdroje a materiály Online procvičovaní – cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ): www.skolakov.eu Online procvičovaní cvičení, vhodné

Více

Návštěva Polska

9. března jsme se vydali na pětidenní výlet za našimi přáteli do Polska do školy v Pilawe Goŕnej. Tentokrát na návštěvu jela pouze chlapecká část. Byl plánovaný mezinárodní

Více

Karneval na budově Olbrachtova

Poslední týden v únoru byl ve znamení Masopustu a hlavně karnevalu, na  který se děti již moc těšily. Na škole Olbrachtova karneval vypukl v pátek 28.2. Třídy P1

Více

Pracovní činnosti 5. a 6. ročník – Jak jsme přišívali berušce tečky

Více

Modernizace třídy

Žáci 4. a 7. ročníku na budově náměstí A. Jiráska se mohou od Vánoc těšit z nového barevného nábytku ve třídě. Nyní byla ve třídě instalována i nově

Více

Předávání vysvědčení za 1. pololetí

Více

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.