Základní informace

 

Základní informace

 

Zřizovatel školy: Pardubický kraj
Druh organizace: Příspěvková organizace
Základní škola: IZO 102 654 158
Školní družina: IZO 110 007 247
IČ: 708 46 944
REDIZO školy: 600 024 733

 

 

Doplňková činnost – Logopedické poradenství pro veřejnost

Pondělí – Mgr. Jarmila Nováková

    Úterý – Mgr. Hana Minářová

Rodiče mohou objednávat děti k logopedické intervenci na tel. čísle 465 32 25 70.

 

 

Výchovně vzdělávací proces naší školy probíhá ve dvou budovách. V budově na nám. A. Jiráska 140, kterou má škola v pronájmu od města Lanškroun, ředitelství má sepsanou smlouvu o nájmu a městu Lanškroun platí každoročně nájem za budovu.

K druhé budově a přilehlému pozemku má škola právo hospodaření, které je uvedeno ve zřizovací listině. Škola má v pronájmu přilehlý pozemek od města. Tento pozemek je využíván jako školní pozemek a pro činnost školní družiny.

Budova na nám. A. Jiráska má 9 učeben. Každá kmenová třída má svou učebnu. Škola má počítačovou učebnu, ve které disponuje 7 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem. Ve škole je vytvořena lokální počítačová síť využívají včichni zaměstnanci školy. Vyučující mají možnost pomocí výukových programů a internetu ještě více naplňovat kognitivní, afektivní a psychomotorické cíle výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Další místnost v budově je vyhraněna pro výuku domácích prací. V přízemí školy je umístěna šatna, kotelna a nevelký sklep. Škola má dva kabinety – v jednom je sklad učebnic, ve druhém pomůcky pro všechny předměty. Nadále nám však chybí prostory pro další kabinet, ve kterém by byly umístěny pomůcky, které jsou nyní volně po chodbách (např. obrazy).

V budově na ul. Dobrovského je 7 učeben, v 5 probíhá výuka vzdělávacích předmětů. V další je umístěna malá tělocvična, která slouží především pro žáky I. stupně naší školy. V další místnosti je umístěna školní družina. K této budově patří již výše jmenované pozemky a přístavek, ve kterém byla zrekonstruována dílna. Zde se mohou plnit osnovy pracovního vyučování – dílenské práce. Na pozemku bylo vybudováno školní hřiště a doskočiště.

 

Budova školy náměstí Aloise Jiráska 140               Detašované prac. ul. Dobrovského 63


Aktuality

Masopustní průvod

23.2.2018

Dne 16.2. se děti společně s p. učitelkami a asistentkami […] více

Přípravná třída – předávání hvězdičkového vysvědčení

23.2.2018

Předávání hvězdičkového vysvědčení

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

19.2.2018

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

Výtvarná soutěž „Bart Simpson čte knihu“

13.2.2018

Někteří žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Bart Simpson […] více

Vyhledávání