Školní družina

Školní družina

V současné době fungují dvě oddělení školní družiny, která jsou umístěna v 1. patře a v přízemí budovy prvního stupně. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, částečně také dohledu nad nimi. 

Všechny děti mají možnost výběru různých her, stavebnic, knih a hraček. Děti si mohou vybrat, do jaké činnosti se chtějí zapojit. Každý den si mohou vybrat z jedné nabízené činnosti – výtvarné, pracovní, přírodovědné, tělovýchovné, esteticko-výchovné (hudební, literární). V případě, že nám počasí přeje upřednostňujeme pobyt dětí na čerstvém vzduchu.

 

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

 

Přijímání žáků do školní družiny:

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity školní družiny – 37 žáků.

 

Věk účastníků (od nejmladších účastníků):

5 let        4   body

6 let        3   body

7 let        2   body

8 let        1   bod

 

Ročník, který žák navštěvuje:

přípravná třída         4   body

1. ročník                    3   body

2. ročník                    2   body

3. ročník                    1   bod

 

Formy činnosti

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to například besídky, karnevaly, …

Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, …

Odpočinkové činnosti: klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnosti), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.

 

Vychovatelky: Adéla Hájková, DiS.
Bc. Zuzana Herzogová
Jitka Palková – ranní družina

 


Aktuality

Projektový den – Chroustovice 6.12.2017

14.12.2017

#gallery-2 {
margin: auto;
}
#gallery-2 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-2 img […] více

Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře

7.12.2017

Dne 6.12.2017 prvňáčky navštívila královna Abeceda, která je pasovala na nové […] více

Mikuláš, čert a anděl :-)

5.12.2017

V úterý 5.12.2017 naši školu navštívili vzácní hosté.  Všechny děti byly […] více

Canisterapie

4.12.2017

Pod vedením Renaty Kristkové se v pátek 1.12. děti z […] více

Vyhledávání