Projekt ESF – OP VK 2

obrázek

Projekt „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“

ZŠ Lanškroun se může právem nazývat projektovou školou. Mimo menších projektů – grantů Pardubického kraje a MŠMT od roku 2006 průběžně vedení školy ve spolupráci s pedagogickým sborem píše a realizuje projekty, hrazené z ESF a státního rozpočtu. Důkazem je během čtyř let již třetí velký projekt, tentokrát podaný v operačním programu Vzdělávání a konkurenceschop­nost, nazvaný „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“, který byl v průběhu měsíce září 2010 schválen a od 1. října zahájena jeho realizace.

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zaměřením na tvorbu výukového materiálu a pracovních listů pro žáky. Tyto materiály budou sloužit žákům ve výuce i domací přípravě. Učitelé se proškolí pro práci s interaktivní tabulí, a to v podobě PowerPointových prezentací, zvukových nahrávek, pracovních listů, prezentací ve Smartu. Projektem budou vytvořeny multimediální lekce ve třinácti předmětech na obou stupních školy, jako například v anglickém jazyce, informatice, atd. Výukové materiály budou zpracovány s cílem umístění na webovém portálu školy (www.zspr.cz) i pro potřeby dalších škol podobného typu. Chceme vytvořit pracovní materiály využívající moderní technologie ve výuce, ověřitelné i v praktickém životě formou šesti exkurzí a zkvalitnit tím práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola získá 2,4 milionu Kč. Budeme moci umožnit pedagogům několikafázové školení s prací s multimediální technikou a naučit je dovednosti vytváření prezentací a prací se speciálními výukovými programy, dále zakoupit pomůcky pro žáky, včetně dvou zakoupených interaktivních tabulí a absolvovat šest výukových exkurzí, při nichž si žáci sami budou moci „sáhnout„ v praxi na témata některých výukových interaktivních prezentací, vytvořených proškolenými pedagogy v rámci projektu. Díky realizaci projektů od října 2009 do června 2012, dotovaných ESF (www.esfcr.cz) a státním rozpočtem ČR tak naše malá škola získá celkem 7,9 milionů Kč navíc k běžnému financování školy. Těmito projekty prezentuje škola nejen sama sebe, ale i město Lanškroun.

 

Projekty ke stažení

Udržitelnost projektu 2012/2013

Ukončení realizace projektu

Exkurze Dlouhé Stráně 10. května 2012

Exkurze Bílá Lhota, Bouzov 29. května 2012

Exkurze Litomyšl 6. června 2012

Exkurze ZOO Olomouc 14. června 2012

Ukončení realizace projektu „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“

Realizace projektu „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“ končí

Před necelými dvěma roky, v říjnu 2010 zahájil realizaci projekt z OP VK „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“. Škole se tak podařilo získat další dotaci z ESF a státního rozpočtu ČR ve výši 2,41 milionu Kč, díky níž si škola pomohla k modernímu IT vybavení – byly zakoupeny notebooky, 2 interaktivní tabule s příslušenstvím, přenosný dataprojektor, flash disky, dále byla v průběhu realizace projektu zakoupena odborná literatura, interaktivní učebnice a výukové programy. 15 pedagogů bylo proškoleno pro práci s interaktivní tabulí, 9 pedagogů získalo osvědčení o absolvování školení pro práci s programy Zoner Calisto a stříhání videa a filmů. 7 tvůrců vzdělávacích pomůcek vytvářelo interaktivní Smart a PowerPointové prezentace do výuky, celkem bylo vytvořeno 170 interaktivních prezentací, včetně 49 pracovních listů k vybraným prezentacím. Realizace projektu končí v červnu 2012. Cílová skupina žáků společně s tvůrci prezentací absolvovala také 6 exkurzí, v rámci nichž byly vybrané prezentace ověřeny přímo v praktickém životě. CS ověřovala 6 prezentací, a to v předmětech Vo, AJ, P, Z, F, Hv na II. stupni a ČJ, Prv, Vl, Př na I. stupni. Projektoví žáci a učitelé navštívili hlavní město a některé jeho památky, hvězdárnu v Hradci Králové, přečerpávací elektrárnu v Dlouhých Stráních (viz fotografie), Arboretum v Bílé Lhotě a zámek Bouzov, zámek a Smetanův dům v Litomyšli, a také ZOO v Olomouci. Vybrané vytvořené interaktivní prezentace si takto přirozeným způsobem mohli žáci ověřit a „ohmatat“ přímo u zdroje, v realitě, odnesli si nové poznatky, které díky této praktické formě přímého prožitku si budou lépe vybavovat a aplikovat.

Projekt pomalu končí a co dál? V rámci udržitelnosti projektu budou vytvořené interaktivní prezentace aktualizovány a nadále ve výuce využívány, stejně tak zakoupené PC vybavení, interaktivní tabule, učebnice, literatura a výukové programy. Pedagogové budou své nově nabyté poznatky s prací s multimediální technikou moci aplikovat ve výuce v rámci interaktivní výuky. Škola se snaží stále držet krok s nejnovějšími trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, a proto vedení školy (po pozitivních zkušenostech z přínosů realizace projektů dotovaných ESF a státním rozpočtem ČR) napsalo další žádost o dotaci, tentokrát z oblasti podpory 1.4 – EU peníze školám. Můžeme se tedy těšit na další týmovou spolupráci realizačního týmu, pedagogů a žáků se společným cílem – co nejvíce zvýšit možnost začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do života společnosti.

J. Nováková, koordinátorka

 

 

 

Udržitelnost projektu 2012/2013

Udržitelnost projektu 2013/2014

Udržitelnost projektu Zvyšování IT gramotnosti 2014-2015

Udržitelnost projektu Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP 2015-2016

 

Udržitelnost Zvyšování IT gramotnosti 2016-2017

 

 


Aktuality

Masopustní průvod

23.2.2018

Dne 16.2. se děti společně s p. učitelkami a asistentkami […] více

Přípravná třída – předávání hvězdičkového vysvědčení

23.2.2018

Předávání hvězdičkového vysvědčení

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

19.2.2018

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

Výtvarná soutěž „Bart Simpson čte knihu“

13.2.2018

Někteří žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Bart Simpson […] více

Vyhledávání