Projekt ESF – OP VK 1

obrázek

Zahájení realizace projektu z Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschop­nost

Hlavním cílem projektu, je zlepšení rovných příležitostí a zvýšení konkurenceschop­nosti žáků s SVP. Projekt se zaměřuje na zlepšení podmínek pro vzdělávání a výchovu žáků s SVP a zapojení asistentů u žáků s kombinovanými vadami a u žáků se specifickými poruchami chování a učení ve spojení se speciálně pedagogickými službami a supervizí psychologa. Cílem bude dosaženo zavedením komplexní péče o žáky s SVP: realizací služeb asistentů, realizací služeb etopeda a kurátorky a supervizí a vzděláváním asistentů, kteří vytvoří příručku pro práci asistentů u žáků s SVP a inovované individuální programy pro integrované žáky. Na základě zpracovaného dotazníku analýzy potřeb se bude 5 asistentů v průběhu realizace projektu věnovat 60 žákům s SVP během výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých třídách. S těmito žáky bude skupinově pracovat i etoped. V rámci komplexní péče budou realizovány besedy s kurátorkou. Etoped se bude individuálně věnovat na základě speciálně etopedické diagnostiky 15 žákům s problémy v chování, pro které vytvoří individuální programy. Další vzdělávání asistentů bude probíhat pod supervizí odborníka – psychologa a studiem odborné literatury.

Tímto projektem chceme předejít možné stigmatizaci, která by děti se zdravotním postižením mohla dále omezovat ve výběru profesní dráhy. Náš projekt sleduje získání prostoru k uplatňování speciálně pedagogických metod za komplexního přístupu speciálních pedagogů + asistentů + etopeda z poradenského zařízení, vedoucího k přiblížení se na cestu běžného vzdělávání a co nejvyššího možného začlenění žáků se souběžným postižením více vadami a specifickými poruchami chování a učení do intaktní populace vrstevníků a života společnosti. Projekt OP VK vytvoří optimální podmínky pro zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím rozšíření nabídky asistenčních služeb a speciálně pedagogické intervence a realizací inovativních prvků – metod a forem s cílem zlepšení kvality života žáků se zdravotním postižením.

Obecný přínos: zvýšení image školy, zviditelnění školy v pozitivním světle – publicita, prohloubení spolupráce s kurátorkou z OSPOD, příznivý dopad v eliminaci výskytu výchovných problémů ve škole ve spolupráci s etopedem a kurátorkou.

Přínos pro cílovou skupinu č. 1

Přínos pro cílovou skupinu č. 2

Mgr. J. Nováková, koordinátorka projektu

Odkaz na článek Listů Lanškrounska zde.

 

www.esfcr.cz

 

Realizace projektu Komplexní péče – výuka pracovních činností dne 16. 2. 2011.

 

Realizace projektu „Komplexní péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ pokračuje. Článek zde.

 

Realizace projektu „Komplexní péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve školním roce 2011/2012. Článek zde.

 

„Co je nového v projektu?“ Článek zde.

 

Udržitelnost projektu 2012/2013

 

Udržitelnost projektu 2013/2014

Udržitelnost projektu 2014/2015

Udržitelnost projektu 2015/2016

Udržitelnost projektu 2016-2017

 

 

Kompletace příručky

Příloha č.1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

Přílohy

 


Aktuality

Masopustní průvod

23.2.2018

Dne 16.2. se děti společně s p. učitelkami a asistentkami […] více

Přípravná třída – předávání hvězdičkového vysvědčení

23.2.2018

Předávání hvězdičkového vysvědčení

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

19.2.2018

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

Výtvarná soutěž „Bart Simpson čte knihu“

13.2.2018

Někteří žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Bart Simpson […] více

Vyhledávání