Projekt ESF – OP RLZ

obrázek

„Jazyková a informační komunikace pro děti se zdravotním postižením“.

Projekt umožní získat zdravotně postiženým dětem rovné šance v oblasti výuky informatiky a cizích jazyků na základě nově vytvořené části osnov vzdělávacího programu pro výuku cizích jazyků a informatiky. Zlepší kvalitu života těchto dětí poskytnutím zlepšení úrovně vzdělávání, dostane je na cestu do běžného vzdělávání – dále na cestu dalšího vzdělávání, následně vedoucí k cestě na trh práce. Realizace tohoto projektu počítá také s nutností rozšíření kvalifikace učitelů – speciálních pedagogů, kteří budou proškoleni pro naplňování výchovně vzdělávací činnosti v oblasti cizích jazyků a informatiky. Dojde ke zvýšení odborné kvalifikace a k rozvoji profesních kompetencí pro plánovanou výuku u 8 vybraných pedagogů. Hlavním cílem projektu, přispívajícím k naplnění globálního cíle OP RLZ, je prevence sociální exkluze absolventů naší školy prostřednictvím zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí a výchovu dětí v naší škole se speciálními potřebami. Jsme typem speciální školy – základní škola praktická s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Absence výuky cizího jazyka a informatiky na naší škole znamená bariéru v dalším vzdělávání dětí, neboť výuka na střední škole navazuje na tyto vědomosti. Náš projekt sleduje získání prostoru uplatňování speciálně pedagogických metod u těchto dětí vytvořením školních vzdělávacích programů pro výuku cizích jazyků (AJ, NJ) a výuku ICT, aby i naše děti mohly dosahovat studijních výsledků blížících se výsledkům žáků běžné základní školy. Celková doba realizace projektu potrvá 23 měsíců. Projekt je dvoufázový. V první fázi se 8 pedagogů proškolí a získá příslušné kompetence, na jejichž základě vytvoří speciální vzdělávací programy pro výuku cizích jazyků a informatiky. Ve druhé fázi bude zahájena výuka výše zmíněného. Jedním z cílů naplňování výchovně vzdělávací činnosti bude rozvoj kladného vztahu žáků k životnímu prostředí a dále pak spokojený život obyvatel našeho regionu. Jedním z partnerů projektu je Město Lanškroun. V rámci prevence patologických jevů a snižování těchto společensky nežádoucích projevů prohloubíme spolupráci s Městem Lanškroun činností poradenskou, formou besed a konzultací s rodiči a žáky. Projekt svým zaměřením také sleduje prohloubení spolupráce se svým zřizovatelem, Pardubickým krajem prostřednictvím vytvořeného partnerství, a to činností propagační a informační o naší škole a projektu. Tímto přispěje k vyšší informovanosti regionu o aktivitách naší školy a zvýší tak image školy, stejně tak i Pardubického kraje, dále pak povědomí široké veřejnosti o pomoci ESF na republikové a evropské úrovni.

Mgr. Hana Minářová – ředitelka projektu

Mgr. Jarmila Nováková – manažerka projektu

Končící udržitelnost projektu 2012/2013

informace o projektu

obrázek

Nad tvorbou projektů – vlevo Mgr. Hana Minářová vpravo Mgr. Jarmila Nováková


Aktuality

Masopustní průvod

23.2.2018

Dne 16.2. se děti společně s p. učitelkami a asistentkami […] více

Přípravná třída – předávání hvězdičkového vysvědčení

23.2.2018

Předávání hvězdičkového vysvědčení

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

19.2.2018

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

Výtvarná soutěž „Bart Simpson čte knihu“

13.2.2018

Někteří žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Bart Simpson […] více

Vyhledávání