Přípravná třída

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Přípravná třída při naší základní škole je (podle §47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Cíl a poslání výchovně vzdělávacího procesu

Cílem a posláním výchovně vzdělávacího procesu v přípravné třídě je dovést dítě k tomu, aby získalo základy kompetencí důležitých pro jeho další osobní a sociální rozvoj a pro jeho další vzdělávání. Tyto kompetence mají dítěti umožnit, aby po skončení docházky do přípravné třídy mohlo co nejlépe připravené zahájit svoji povinnou školní docházku v první třídě a aby bylo schopné splňovat nároky, které na něj budou při školní docházce kladené. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem, tak aby každé dítě dospělo k co největšímu možnému vyrovnání ve svém vývoji a umožnilo mu následný úspěšný start školní docházky.

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

DENNÍ PROGRAM

7:30-8:00      příchod dětí , notýsek

8:00-8:40      hry dle zájmu dětí, skupinová či individuální práce s dětmi

8:40-8:55      hygiena, sebeobsluha, svačina

8:55-9:40      skupinová či individuální práce s dětmi

9:55-10:40    skupinová či individuální práce s dětmi

10:50-11:35   pohybové či taneční hry, pobyt venku či na zahradě, tvořivé a manuální činnosti

11:35 –          oblékání, odchod domů či na oběd, školní družina

 

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Žáci většinou pracují v kmenové učebně. Dle povahy činností pracují i v gymnastickém sále školy ( tělocvičně), na zahradě, na školním hřišti, v kuchyňce, keramické dílně. Žáci přípravné třídy se dle svých individuálních možností a schopností účastní celoškolních aktivit.

 

 FOTOGALERIE

Školní rok 2017/2018

1.školní den

Světový den 1. pomoci

Cvičení v přírodě

 Výroba prostírání

Výstava drobného zvířectva

Dopravní výchova (výroba semaforu)

 

Malování obrázků na soutěž

 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova

 

Podzim v přípravné třídě

 

Plavecký výcvik

 

Hudební výchova

 

Učíme se

 

Předvánoční čas

Školní rok 2016/2017

1. školní den

Výroba prostírání

Vycházka na hřiště

Návštěva výstavy drobného zvířectva

Světový den 1. pomoci

Výroba adventních svícínků

Zimní radovánky

Vyrábíme lojové koule pro ptactvo

Malování na sněhu

 Zdravá svačinka – pěstování řeřichy

Beseda k podpoře čtenářství

Školní rok 2015/2016

1. školní den

 

Hrajeme si

Vycházky do okolí

Učíme se

Malujeme

Vyrábíme

Plavecký výcvik

Návštěva výstavy drobného zvířectva

Světový den 1. pomoci

Zdravá svačinka – pěstování řeřichy

 

Školní rok 2013/2014

Vítáme Vás

 

Učíme se

 

Hrajeme si

Plavecký výcvik

Canisterapie

Malujeme – vyrábíme

Muzikoterapie – zpívání

Sportovní hry

Vánoční čas

Recitační soutěž

Běh Kypuše

Tongo – Hradec Králové

Halloween

 

Aktuality

Masopustní průvod

23.2.2018

Dne 16.2. se děti společně s p. učitelkami a asistentkami […] více

Přípravná třída – předávání hvězdičkového vysvědčení

23.2.2018

Předávání hvězdičkového vysvědčení

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

19.2.2018

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

Výtvarná soutěž „Bart Simpson čte knihu“

13.2.2018

Někteří žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Bart Simpson […] více

Vyhledávání